Over MENTOR TOUCH

MENTOR TOUCH is in 2000 opgericht door Daphne Riupassa. Haar passie en maatschappelijke betrokkenheid, haar onconventionele aanpak om mensen te stimuleren in hun ondernemerschap, loopbaan- of persoonlijke ontwikkeling, spreekt al vele jaren vele mensen aan.

De  MENTOR TOUCH programma's zijn afgestemd op elke levens- en loopbaanfase. Vanaf 2012 werd het motto dan ook: Leven en Werken in het NU.
Was tot 2008 de focus gericht op startende en gevestigde ondernemers, managers, professionals, bedrijven en overheden, vanaf 2012 richt MENTOR TOUCH zich vooral op vrouwen, kinderen en jongeren.

MENTOR TOUCH = Daphne Riupassa.
Zeker na 2008, wanneer Daphne besluit het mooie kantoor in Lelystad in het Ondernemingencentrum Flevoland met vier freelance uitvoerders in te ruilen voor een fulltime privepraktijk in Almere om daar als ZZP-er coachingstrajecten Management Development en Power Vrouwen uit te voeren.
Daarnaast werkt zij in 2009 en 2010 vanuit MENTOR TOUCH als interim-directeur voor Stichting PaFemme en als programmamanager voor E-Quality. In deze functies zet zij zich in voor de maatschappelijke participatie en emancipatie van allochtone vrouwen.

In 2011, na een aantal ingrijpende medische behandelingen, gooit Daphne nogmaals het roer om en onderzoekt zij de mogelijkheden van Move2Improve, een coachingsprogramma voor (ex-)kankerpatienten en hun naasten.
2012 is een eclectisch jaar met een varieteit aan diensten in verschillende disciplines voor diverse doelgroepen. Een soort onderzoeksjaar waarin de basis wordt gelegd voor MENTOR TOUCH 'nieuwe stijl'.
In 2013 kwamen diverse ontwikkelingen tot wasdom en zagen nieuwe producten het daglicht ...
En nu, anno 2017, is zij nog steeds -hoewel op vrijwillige basis- actief.

Kortom: wordt vervolgd en blijf MENTOR TOUCH, KunstLand en Human Reach vooral volgen!

Korte samenvatting werkzaamheden
2017
- Redacteur Olijfschrift
- Levenskoffertje

2016
-
Lobby voor de legalisering van het medicinaal gebruik van cannabis
Levenskoffertje
- Human Reach
- Haalbaarheidsonderzoek patientenbegeleiding

2015
Levenskoffertje

2014
-
Levenskoffertje

2013
- Start van Levenskoffertje
- Haalbaarheidsonderzoek ontwikkelingsproject Azië

2012
- Project- en productontwikkeling
- Kwartiermaker Stichting de Vrolijkheid

2011
- Internetmarketing, E-Bizzpartners
- Websiteontwerp 'Zingen voor je Leven - Almere'
- Content-manager van de blog 'Erop op Eronder: Survival of the Fittest', over haar persoonlijke ervaringen om te (over-)leven met eierstokkanker
- Content-manager van de (nog niet-openbare) blog 'Care2Cure', met wetenschappelijke artikelen, onderzoeken, nieuws over medische behandelingen, ontwikkelingen, clinical trials, etc. over eierstokkanker

2010
- Programmamanager P-Teams / E-Quality
- Directeur Stichting PaFemme
- Individuele Coaching

2009
- Directeur Stichting PaFemme
- Intervisietafels en Workshops Power Vrouwen
- Individuele Coaching

2008
- Uitbreiding coachingsprogramma's
- De laatste IRO's

2006 - 2007
- Startersdesk Flevoland ism Kamer van Koophandel, CWI Lelystad, Zelfstandigenloket Flevoland
- Ontwikkeling van workshop 'Tonen en Ondertonen' ism musicus Roelof Rosendal
- Ontwikkeling van 'Autobiografisch Spiegelgesprek' ism filmer Wouter Tersteeg

2005 - 2007
- Mentor Touch-vestiging Lelystad in het Ondernemingencentrum Flevoland
- Startersvoorlichtingen ism Kamer van Koophandel en Zelfstandigenloket Flevoland
- Bbz-prestart-projecten ism Startsein

2004
- De eerste IRO's (individuele re-integratietrajecten)

2003 - 2008
- Bbz-prestart-trajecten iov Zelfstandigenloket Flevoland

2002 - 2003
- Ontwikkeling en promotie van de portal www.starteninflevoland.nl in samenwerking met het Instituut voor Information Engineering te Almere

2002
- Enquete Landelijke Startersdag Kamer van Koophandel Lelystad in samenwerking met de Provincie Flevoland

2001 - 2003
- Loopbaan-, re-integratie- en outplacementtrajecten iov Stichting Zorg en Arbeidsmarkt Flevoland
- Projectvoorstellen Flevolands startersbeleid

2000 - 2003

- Bbz-prestarttrajecten iov Gemeente Lelystad

2001 - 2002
- Haalbaarheidsonderzoek naar de vestiging van een gemeentelijk ondernemersloket Lelystad iov afd. Zelfstandigen Gemeente Lelystad
- Workshops Vergadertechnieken Instituut voor Information Engineering Almere

2000 - 2002
- Cursistenbegeleiding Flevolands Starters Traject

2000 - 2001
- Studentenbegeleiding Instituut voor Information Engineering Almere

2000
- Starterscursussen 'Plan en planning, ondernemerschap in de praktijk' ism Memo Trainingen
- Bedrijfstrainingen Relatiebeheer, Timemanagement, Werkoverleg ism Start BV