Lobby voor de legalisering van cannabis ten behoeve van medicinaal gebruik1 december 2016  -  Opname voor Cannabis?Aangenaam! op 1 december 2016 


25 juni 2016  -  Resultaten van de enquete 
gehouden onder bezoekers van de Mediwietmarkt te Druten naar het gebruik van medicinale cannabis  

Respons
Van de 240 uitgedeelde enquêtes zijn er 50 ingevuld ingeleverd.
Niet alle formulieren zijn compleet ingevuld.


Leeftijd

Het merendeel van de respondenten is tussen de 50 en 70 jaar.
De jongste gebruiker is 12, de oudsten zijn 82.

Medische aandoening

23 kankerpatiënten, waarvan 12 vrouwen en 11 mannen
27 patiënten met andere aandoeningen:  9 met slaapproblemen, 6 met artrose/artritis, 3 met ADD/ADHD, 3 met neuropathie,  overige aandoeningen met 1 of 2 personen per aandoening, waarvan 4 mannen en 23 vrouwen
12 kankerpatiënten gaven aan ook onder reguliere behandeling te zijn, bij de andere aandoeningen waren dit 4 mensen.
3 kankerpatiënten waren genezen, 4 in de herstelfase, 5 in de palliatieve fase, 3 in de terminale fase, 1 chronisch.
Bij andere aandoeningen waren 5 mensen in de herstelfase, 1 in de palliatieve en 4
chronisch.


Cannabisgebruik
Van de kankerpatiënten gebruiken 3 personen alleen THC, 1 persoon alleen CBD.
Het merendeel  van de respondenten gebruikt een combinatie van CBD/THC tussen 2-30 druppels per dag, vooral onder de tong. 1 persoon gebruikt een verdamper, 1 een capsule rectaal en 1 een zetpil rectaal.
Bij de andere aandoeningen gebruiken 4 mensen alleen THC, 8 mensen alleen CBD en ook hier gebruikt het merendeel een combinatie van CBD/THC tussen 4-35 druppels per dag, vooral onder de tong.
De meeste mensen hebben geen last van bijwerkingen.  Een enkeling noemt droge mond, dufheid en hoofdpijn als bijwerking, 4 mensen vermelden high of stoned zijn als bijwerking.


Resultaten

Over de resultaten van het gebruik van wietolie waren de mensen met andere aandoeningen dan kanker beduidend tevredener dan de kankerpatiënten.  Bijna de helft van de kankerpatiënten gaf aan nog niet helemaal tevreden te zijn dan wel nog zoekend te zijn, bij de mensen met andere aandoeningen waren de tevreden mensen in de meerderheid.
In beide groepen waren de verwachtingen groot.
Een kwart van de kankerpatiënten hoopte op genezing of tumorremming. Resultaten varieerden van direct merkbaar na inname tot merkbaar resultaat na 6 weken.
2 mensen hadden daadwerkelijk afname van tumoren. Beter slapen, meer rust, minder stress, betere darmwerking en bloeddrukverlagend werden ook vermeld als resultaat.
Bij de andere aandoeningen hadden 5 mensen minder tot geen pijn meer. Beter slapen, meer rust en ontspannenheid, meer energie, geen jeuk meer, werden ook genoemd als resultaat.
3 mensen gebruik(t)en het Rick Simpson protocol, de overige mensen gebruikten geen protocol.
De resultaten bij kankerpatiënten worden deels gemeten via bloedonderzoek en scans, mensen met andere aandoeningen gaan vooral af op hun eigen ervaring.


Leveranciers en zelf maken
Het zelf maken van olie werd door 17 mensen gedaan en vooral door mensen met andere aandoeningen dan kanker.
De overige mensen kopen hun olie: het merendeel koopt bij Stichting Mediwiet en ongeveer 1/3 deel van de respondenten betrekt olie van (niet nader genoemde) particulieren.
Andere leveranciers zijn Stichting Suver Nuver/Social Club Friesland-Groningen-Zwolle (3 personen), Willie Wortel/Hemp Dispensary Haarlem (3 personen),  Transvaalapotheek (2 personen), Canshaman (1 persoon) en Femaleseeds.nl  (1 persoon).

Het merendeel van de respondenten zegt geen vaste leverancier te hebben. Er is vooral gewisseld van leverancier vanwege prijs en kwaliteit.
Slechts 1 van de respondenten heeft bij aankoop van olie een testrapport ontvangen (van Hemp Dispensary).
Kankerpatiënten besteden maandelijks tussen 40 en 1000 euro aan olie, mensen met andere aandoeningen besteden tussen 5 en 150 euro per maand.


Gebruikersinformatie en –uitwisseling, lotgenotencontact
Het merendeel van de respondenten vermeldt hieraan behoefte te hebben. Vooral groepsbijeenkomsten en facebook scoren hoog. Een minderheid wil een what’s appgroep of forum.
Een paar mensen vinden het belangrijk dat de organisatie van dit soort initiatieven niet door een leverancier (want: mogelijke belangenverstrengeling) maar door een onafhankelijke partij wordt georganiseerd.


Aanbevelingen aan patiënten op basis van de uitkomsten van de enquête
- houdt goed bij wat u precies inneemt, hoe vaak, wat de bijwerkingen, resultaten en veranderingen zijn;
- deel zo volledig mogelijk al uw -positieve én negatieve-  ervaringen met anderen:  via de leveranciers, in het gastenboek van Stichting Mediwiet (http://mediwiet.mygb.nl) en in de interviews van Stichting Mediwiet (http://www.stichtingmediwiet.nl/aanmelden) , op het forum van Stichting Suver Nuver (http://socialclub.frl/forum), op facebookgroepen, etc.;
- vraag testrapporten bij de aankoop van uw producten, zeker bij de duurdere producten;
- wees in uw communicatie met lotgenoten feitelijk en volledig zodat anderen hiermee ook verder kunnen;
- vraag leveranciers om groepsbijeenkomsten voor specifieke patiëntengroepen en specifieke facebookpagina’s.


Aanbevelingen aan leveranciers op basis van de uitkomsten van de enquête
- verspreidt de enquête  onder zo veel mogelijk kopers / leden (bijsluiten bij productaanschaf?);
- verzamel zo veel mogelijk gebruikerservaringen en maak deze toegankelijk;
- film positieve gebruikerservaringen en plaats deze op You Tube en Facebook (zoals Wernard Bruining van Stichting Mediwiet al doet);
- koppel aan de eigen website(s) een gebruikersforum met relevante rubrieken specifiek gericht op het gebruik van medicinale cannabisolie (zoals Stichting Suver Nuver nu al doet);
- verstrek testrapporten bij de levering van producten;
- organiseer groepsbijeenkomsten voor specifieke patiëntengroepen (bijv.  een voor kanker, een voor artrose, een voor slaapproblemen, etc.).


Mijn vervolgstappen
De resultaten van slechts 50 niet volledig ingevulde enquêtes uitbrengen in een boekje is niet zinvol. Wel zinvol is het om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk gebruikers van medicinale cannabisolie hun ervaringen delen!
Het is dus zaak om zo veel mogelijk enquêtes te laten invullen!
Ik ben gaarne bereid deze te verzamelen om eens per kwartaal  een update van nieuwe enquêteresultaten te geven.
Op de Facebook-groep Enquete naar het medicinale gebruik van cannabisolie is de enquête te downloaden.
                                                     
                                                   Daphne Riupassa, 12 juli 2016

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat uw reactie hier achter en meldt u ook aan voor onze mailinglist.
Hartelijk dank!